Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật amber court

ambercourt.com.vn luôn mong muốn bảo mật thông tin người dùng trên website này một cách an toàn nhất có thể. Chúng tôi khuyên các bạn nên đọc trang Chính sách bảo mật này trước khi chính thức sử dụng website này.

1/ Thông tin người dùng được thu thập theo cách nào?

Chúng tôi sử dụng hệ thống thu thập dữ liệu tự động để thu thập các dữ liệu sau đây:

  • Thông tin về Internet mà người dùng sử dụng
  • Thông tin về các hành động của người dùng trên website

Chúng tôi tạo các biểu mẫu để thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Những thông tin này chỉ được thu thập khi người dùng đồng ý và tự nguyện cung cấp bằng các điền vào các biểu mẫu này.

  • Thông tin cá nhân cơ bản của người dùng bao gồm: họ tên người dùng, phương thức liên lạc với người dùng, địa chỉ liên hệ với người dùng, …..
  • Các ý kiến, đóng góp, phản hồi của người dùng.

2/ Phạm vi chia sẻ thông tin người dùng thu thập được: 

Các thông tin thu thập được từ người dùng trên website này chỉ được chia sẻ và sử dụng nội bộ trong đội ngũ phát triển website ambercourt.com.vn

3/ Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng thu thập được để làm gì?

Các thông tin người dùng chỉ được sử dụng vào các mục đích sau đây:

  • Cải thiện chất lượng website (về cả nội dung và giao diện)
  • Cập nhật thông tin mới nhất đến với người dùng
  • Cải thiện trải nghiệm của người dùng trên website
  • Phản hồi các góp ý của người dùng trên website